#CefnogiAbertawe

CYSYLLTWCH Â'CH ACHOS ISOD

Rydyn ni’n mentro i dir newydd i fod yn: eiriolwyr gofal iechyd, hyrwyddwyr newid yn yr hinsawdd, arloeswyr ym maes technoleg, a dinasyddion mewn cymdeithas fwy cyfartal. Trwy ymuno â’n cymuned o roddwyr nawr, gallwch chi ein helpu ni i fynd i’r afael â heriau ar raddfa fyd-eang.